Podmínky použití

Přečtěte si tuto licenční smlouvu s koncovým uživatelem („EULA“) velmi pečlivě. Vstupem nebo používáním www.zombietsunami.io (dále jen „web“) a / nebo stažením / instalací softwaru ZombieTsunami („software“) souhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA, nesmíte přistupovat, stahovat, instalovat nebo používat stránky a software.

Oddíl 1: Úvod

Tato smlouva EULA je právní smlouva mezi vámi a společností ZombieTsunami („ZombieTsunami“, „my“, „naše“ nebo „nás“). Tato smlouva EULA řídí vaše používání webu a softwaru. Tato smlouva EULA se navíc vztahuje také na automatické aktualizace, doplňky, doplňky a internetové služby týkající se Softwaru, které vám můžeme poskytnout nebo zpřístupnit. Naše zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme a sdílíme. Najdete jej kliknutím na jeho odkaz umístěný v dolní části této stránky.

Část 2: Reklama prostřednictvím softwaru

Při instalaci softwaru budete mít volný přístup do naší knihovny zajímavých prémiových her, které nejsou k dispozici, pokud není nainstalován software. Po instalaci Softwaru vám budou reklamy, jako jsou video, textové odkazy, vsunuté reklamy a vyskakovací okna, doručovány prostřednictvím Softwaru na základě webového obsahu, který si prohlížíte (takové reklamy budou označovány jako „Reklamy“). Používáme obsah webové stránky a navštívených adres URL, abychom vám mohli zobrazit relevantnější reklamy. Podpora reklam je nezbytná, abychom vám mohli poskytnout bezplatný prémiový herní obsah. Při používání této služby se vám proto zobrazí další nabídky a grafické reklamy. Tyto reklamy nejsou spojeny s žádným základním webem a další informace o těchto reklamách jsou k dispozici po kliknutí na odkaz „o této reklamě“ v rámečku zobrazení reklamy nebo v podobě vyjádřené v této smlouvě EULA níže. Náš produkt můžete snadno odinstalovat nebo deaktivovat z ovládacího panelu Přidat nebo odebrat (pokud jste jej nainstalovali pomocí staženého spustitelného souboru) nebo z prohlížeče.

Oddíl 3: Zásady ochrany osobních údajů

Jak je podrobněji vysvětleno, Zásady ochrany osobních údajů nejsou Softwarem shromažďovány žádné osobní údaje. Software může být automaticky aktualizován pravidelně, abychom mohli udržovat naši technologii a podle potřeby vytlačit nové funkce a funkce. Tyto pravidelné aktualizace softwaru mohou zahrnovat aktualizace naší bezpečnostní databáze; a / nebo dodatky, změny nebo úpravy Softwaru, jakož i přidání dalších funkcí, které mohou zvýšit relevanci vaší reklamy. Vyhrazujeme si právo přidávat, měnit nebo ukončovat jakoukoli část našich stránek a softwaru jakýmkoli způsobem, pouze na základě našeho uvážení. Sdělte nám prosím jakékoli dotazy nebo problémy týkající se webu nebo softwaru. Kontaktujte nás na adrese customercontact@ZombieTsunami.com

Jak Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují podrobněji, používáme soubory cookie, webové majáky a další sledovací technologie ke shromažďování určitých informací o vás a při používání softwaru. Konkrétně shromažďujeme neosobní identifikační údaje, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, datum a čas vaší návštěvy a čas strávený na webu nebo informace o doporučeních.

Oddíl 4: Udělení licence

V souladu s podmínkami této smlouvy EULA vám společnost ZombieTsunami uděluje odvolatelnou, nevýhradní, omezenou, nesublicenční licenci k používání webu a instalaci a používání jedné kopie softwaru na jednom počítači. ZombieTsunami si zachovává všechna vlastnická práva k webu a softwaru, včetně veškerých vlastnických práv, podílů na nich a práv k duševnímu vlastnictví na nich. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje společnost ZombieTsunami. Všechna vlastnická a autorská práva na a k webu a softwaru (včetně, ale bez omezení na jakýkoli obsah, obrázky, grafiku, video, zvuk, text a další funkce začleněné do webu a softwaru) a veškeré kopie webu a softwaru jsou chráněny. podle autorských zákonů a ustanovení mezinárodní smlouvy a dalších zákonů o duševním vlastnictví. Proto musíte s webem a softwarem zacházet jako s jakýmkoli jiným chráněným materiálem chráněným autorskými právy. S výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě EULA nesmíte kopírovat stránky a software ani žádné doprovodné materiály v nich. Protože web a software obsahují vlastnické informace ZombieTsunami’, souhlasíte: (a) s naprostou důvěrou držet veškerý kód a další technické prvky webu a softwaru, (b) přímo ani nepřímo kopírovat, reprodukovat, distribuovat, vyrábět, odhalit, nahlásit, zveřejnit, případy, které mají být zveřejněny, nebo jiným způsobem převést cokoli na Stránku nebo Software na jakoukoli třetí stranu, a (c) nevyužít Stránku a Software jinak než pro vaše osobní a nekomerční účely .

Oddíl 5: Odpovědnost

Při používání webu a softwaru jste plně a výhradně odpovědní za své činnosti. Nebudete používat stránky ani software žádným způsobem, který je nezákonný nebo který stejně poškozuje nás nebo jakoukoli jinou stranu.

Oddíl 6: Odinstalace

Software může být odinstalován z části Přidat nebo odebrat programy nebo Odinstalovat program z ovládacího panelu umístěného v nabídce Start operačního systému Windows. Zobrazí se seznam programů a softwaru nainstalovaných v počítači. Vyberte prosím ZombieTsunami a klikněte na Odinstalovat. Odtud postupujte podle pokynů k odinstalování. Doporučujeme restartovat počítač a dokončit proces odinstalace.

Pokud jste do prohlížeče Chrome nainstalovali ZombieTsunami jako rozšíření, začněte kliknutím na ikonu tří vodorovných čar v pravém horním rohu prohlížeče Chrome a přejděte na „Nastavení“. Poté v levém horním menu klikněte na „Rozšíření“ a v seznamu Rozšíření najděte rozšíření ZombieTsunami a klikněte na ikonu koše napravo od „Povoleno“. Nakonec prohlížeč Chrome úplně zavřete a znovu jej otevřete. Rozšíření by mělo být z prohlížeče Chrome odebráno.

Pokud narazíte na potíže s odstraňováním softwaru, kontaktujte nás prosím na customercontact@ZombieTsunami.com.

Část 7: Automatické aktualizace

Naše stránky a software jsou pravidelně aktualizovány. Společnost ZombieTsunami podle svého výhradního uvážení může nebo nemusí aktualizovat Software ve vašem počítači, ale nemá žádnou povinnost poskytovat vám jakékoli aktualizace. Vyhrazujeme si právo přidávat, měnit nebo ukončovat jakoukoli část našeho softwaru jakýmkoli způsobem, výhradně na základě našeho uvážení. ZombieTsunami si vyhrazuje právo provádět změny této smlouvy EULA z důvodu rychle se vyvíjející povahy internetu a neustálého zlepšování našich stránek a softwaru. Pravidelně kontrolujte, zda se na této stránce nenacházejí změny. Jakákoli taková změna představuje nástupnickou smlouvu EULA, a proto nás v pokračování stránky a softwaru naznačuje, že souhlasíte s takovou upravenou smlouvou EULA. Pokud nepřijmete žádnou takovou následnou smlouvu EULA, musíte software odinstalovat z počítače a ukončit a používat tento web. Neodinstalace softwaru nebo pokračující používání webu představuje přijetí upravené smlouvy EULA.

Oddíl 8: Ukončení

Tuto smlouvu EULA můžete kdykoli ukončit odinstalováním softwaru a ukončením používání tohoto webu. Tato smlouva EULA je automaticky ukončena, pokud nesplníte všechny podmínky smlouvy EULA. ZombieTsunami může tuto smlouvu EULA ukončit kdykoli z jakéhokoli důvodu, a to bez předchozího upozornění a podle svého výhradního uvážení. V případě, že bude smlouva EULA z jakéhokoli důvodu ukončena, vaše práva na používání webu a softwaru okamžitě zaniknou a musíte software odinstalovat a ukončit jeho používání.

Oddíl 9: Zřeknutí se odpovědnosti

K HLAVNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ZombieTsunami VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY JAKÉKOLI DRUHY, JINÝCH VYJÁDŘENÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH NEBO OMEZENÝCH ZÁKONŮ, ZAKÁZANÝCH ZÁRUK OBCHODNÍHO PODNIKU, PŘÍSLUŠENSTVÍ, VHODNOSTI, VHODNOSTI, VHODNÉ, PŘÍSLUŠNÉ A NEPORUŠENÍ S OHLEDEM NA SOFTWARE. STRÁNKA A SOFTWARE JSOU POSKYTOVÁNY „JAKO IS’ A„ JAKO K DISPOZICI’. NEJSOU ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE VÁŠ PŘÍSTUP K STRÁNĚM A SOFTWARU NEBO JAKÉKOLI ČÁSTI NEBUDOU NEBUDE BEZ CHYBY BEZPLATNÉ, NEPLATNĚNÉ NEBO KOMPLETNÍ BEZPEČNÉ. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA ZÍSKÁ SPECIFICKÁ PRÁVNÍ PRÁVA. PODLE VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ MÍSTA A SOFTWARU JE SOUČASNĚ VÁŠ VLASTNÍ RIZIKO, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ VŠECH RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S STIE A SOFTWARE NEFUNGUJÍCÍM, KTERÝM JE ZAMĚŘENÁ NEBO PORUŠENÍM STRÁNKY A SOUČÁSTI, MYŠLENÍ, VÍTĚZU, MYŠLENÍ A VÍTĚZU.

Oddíl 10: Další podmínky

Nemáte dovoleno provádět žádné změny ani žádat ostatní, aby provedli změny na Stránce a Softwaru, včetně zpětného inženýrství nebo dekompilace Stránky a Softwaru, nebo jej jakýmkoli způsobem modifikovali nebo rozebírali Stránku a Software. Jakákoli změna stránek a softwaru zůstává výhradním vlastnictvím společnosti ZombieTsunami. Společnost ZombieTsunami může podle svého výhradního uvážení az jakéhokoli důvodu ukončit vaše právo na přístup a používání webu a softwaru. Aniž jsou dotčena jakákoli jiná práva, vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit tuto smlouvu EULA v případě, že porušíte jakékoli podmínky této smlouvy EULA, a vyšetřovat a spolupracovat s našimi příslušnými právními úřady ohledně jakýchkoli nezákonných nebo neoprávněných aktiv, které se týkají vašeho používání stránky a Software nebo tato EULA. Abyste mohli vstoupit do této smlouvy EULA pro licencování webu a softwaru, musíte být starší 18 let. Podmínkou používání našeho webu a softwaru prohlašujete, že máte nejméně 18 let. ZombieTsunami nemá žádnou kontrolu nad webovými stránkami třetích stran, k nimž máte přístup, včetně webů, které jsou propojeny s naším webem a prostřednictvím webů přístupných prostřednictvím reklam. ZombieTsunami proto nezodpovídá za obsah nebo funkci jakéhokoli jiného webu a zříká se jakékoli odpovědnosti za jakékoli aspekty jakéhokoli webu, ke kterému přistupujete přímým přístupem nebo přístupem prostřednictvím našich funkcí webu nebo softwaru. Používání těchto webových stránek se řídí příslušnými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

Oddíl 11: Usnesení prostřednictvím rozhodčího řízení

Veškeré nároky a / nebo spory vyplývající nebo související s touto EULA, stránkou a softwarem a / nebo jakýmikoli službami nebo produkty získanými na základě této smlouvy EULA nebo souvisejících s touto smlouvou, budou řešeny výhradně závaznou arbitrážou. Takové rozhodčí řízení podléhá federálnímu rozhodčímu zákonu a pravidlům Americké rozhodčí asociace, která takové rozhodčí řízení řídí a bude vedena před jedním rozhodcem v Kalifornii. Žádní žadatelé nesmějí své nároky / spory řešit klasickým způsobem, a tedy ani hromadně podat žalobu, ani se připojit k našim příslušným nárokům v rozhodčím řízení proti nebo proti jinému uživateli nebo rozhodovat o jakýchkoli nárokech jako člen třídy nebo soukromě. Obě strany se budou dělit o náklady na rozhodčí řízení a na nás pro rozhodce. S výjimkou nákladů rozhodce hradí každá strana své vlastní náklady (včetně příslušných poplatků za právní zastoupení). Každý, kdo je informován v rozhodčím řízení, musí být konečný a závazný a může být vymáhán u kteréhokoli příslušného soudu. Kromě jakýchkoli jiných dostupných prostředků nápravy máme právo požádat o soudní opatření k ochraně našich práv duševního vlastnictví na náš web a software.

Oddíl 12: Omezení odpovědnosti a výhradní náprava

K MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉMU UPLATNITELNÝM PRÁVEM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZÍSKEJÍ ZOMbieTsunami HRY NEBO JAKÉKOLI ČLENOVÉ, ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI, ŘEDITELÉ, KONZULTANTY, ZAMĚSTNANCI NEBO PODNIKATELÉ, ZVLÁŠTNÍ, ZVLÁŠTNÍ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, POŠKOZENÍ PRO ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ PODNIKOVÝM PŘERUŠENÍM, ZTRÁTY ZISKŮ, ZTRÁTY INFORMACÍ NEBO JINÝM DRUHÝM DRUHEM PECUNIÁRNÍCH ZTRÁT) VYPLÝVAJÍCÍM NEBO VZTAHUJÍCÍ SE K POUŽITÍ MÍSTA A SOFTWARE NEBO POSKYTOVÁNÍ FAILU K POSKYTOVÁNÍ PODPOROVÝCH SLUŽEB VŽDY, POKUD SE ZombieTsunami ZÍSKÁ MOŽNOST TAKÝCH ŠKOD. DALŠÍ INFORMACE ZombieTsunami NEMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, KTERÉ MAJÍ BÝT ŽÁDNÉ HARDWARE NEBO KOMBINACÍ NAŠICH STRÁNKŮ A SOFTWARŮ S JINÝMI ŽÁDOSTI A SOFTWARE. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NAŠE CELÁ ODPOVĚDNOST ZA TO, ŽE NAŠI ČLENOVÉ, Důstojníci, ZAMĚSTNANCI, ŘEDITELÉ, KONZULTANTY, ZAMĚSTNANCI NEBO DCEŘINÉ PODNIKATELÉ, BY MOHLA být omezena na 1 000 000 000. NA ROZŠÍŘENÉ NĚKTERÉ STÁTY A JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, V TAKÝCH STÁTECH SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT VYŠŠÍ OMEZENÍ.

V ZAHRANIČNÍM VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI JE POTŘEBNÉ ZPŮSOBIT ZLEPŠENÍ ÚČELNÍHO ÚČELU NEBO JEJICH POTŘEBA ODVĚTVAT, ŽE JE MOŽNÉ UDĚLAT NEBO NEPŘEHLIVĚJÍCÍ, POČÁTEK V DOBĚ NEBO ČÁSTI, NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÍSKÁNÍ ZÍSKÁNÍ ČLENOVÉ, Důstojníci, ZAMĚSTNANCI, ŘEDITELÉ, PORADCI, SOUHRNNÝ SOFTWARE, KTERÉ NEPŘEKRAČUJÍ VAŠE PŘÍMÉ ŠKODY, POKUD JAKÉKOLI, POUZE NA JEDEN DUNLOVANÝ DOLLAR ($100,00). ZÍSKÁVÁNÍ TAKOVÝCH POŠKOZENÍ DO TAKÉHO O NÁS MÁ BÝT VAŠE SOLE A VÝHRADNÍ NÁPRAVA.

OMEZENÍ V TÉTO ČÁSTI MUSÍ BÝT UPLATNĚNO NA VŠECHNY REKLAMACE, PŘÍČINY ČINNOSTI A VŠECHNY PRÁVNÍ TEORIE, BEZ OHLEDU NA POŠKOZENÍ Z PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, NEGLIGENCE NEBO JINÝCH JINÝCH REKLAMACE NEBO PŘÍČINA OPATŘENÍ. JAK VYKONÁVANÉ, VYLOUČENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POŠKOZENÍ PODLE TÉTO SEKCE JE NEZÁVISLÉ VÁŠ VÝHRADNÍ NÁPRAVU A PŘEJÍMÁNÍ, POKUD JE TAKÉ NÁPRAVNÉ PORUCHY JEHO ZÁKLADNÍHO ÚČELU NEBO NEDOSTATEKNÉ.

Oddíl 13: Lhůta pro uplatnění nároku

Vy a ZombieTsunami souhlasíte s tím, že jakýkoli nárok nebo příčina žaloby vyplývající z této smlouvy EULA nebo stránky a softwaru nebo související s nimi musí začít do jednoho (1) roku po nabytí nároku nebo příčiny žaloby. Jinak je takový nárok nebo příčina žaloby trvale promlčen.

Oddíl 14: Různé

Výklad a provádění této smlouvy EULA se řídí zákony státu Kalifornie, bez ohledu na jakákoli ustanovení o kolizi právních předpisů. Výhradní jurisdikce pro všechny nároky nebo příčiny žaloby na základě této smlouvy EULA nebo vyplývající z používání stránky nebo softwaru je ve státě Kalifornie. Tato smlouva EULA představuje celou smlouvu, na základě které vám ZombieTsunami umožňuje používat web a software. Pokud v této smlouvě EULA existují ustanovení nebo ustanovení, která mohou být nyní nebo v budoucnosti považována za nezákonnou, nevymahatelnou nebo neplatnou, považují se za nevymahatelné pouze tyto konkrétní podmínky a zbývající část smlouvy EULA zůstává v plné platnosti a účinnosti. Kromě jakýchkoli jiných omezení, která zde mohou být stanovena, ZombieTsunami nenese odpovědnost za události, které jsou mimo kontrolu ZombieTsunami a které mají negativní dopad na výkon nebo použití Stránek a softwaru, jako jsou jednání vládních úřadů, jednání Boha nebo jiných činů ne pod rozumnou kontrolou ZombieTsunami.

Stáhněte si nyní Zombie Tsunami!
Stáhněte si nyní Zombie Tsunami!
cs_CZČeština
en_USEnglish zh_TW繁體中文 zh_CN简体中文 viTiếng Việt tr_TRTürkçe thไทย ru_RUРусский pt_PTPortuguês pl_PLPolski nl_NLNederlands ms_MYBahasa Melayu ko_KR한국어 ja日本語 it_ITItaliano id_IDBahasa Indonesia fr_FRFrançais es_ESEspañol de_DEDeutsch arالعربية tlTagalog ta_INதமிழ் hi_INहिन्दी cs_CZČeština