Syarat Penggunaan

Sila baca perjanjian lesen pengguna akhir ("EULA") dengan berhati-hati. Dengan mengakses atau menggunakan www.zombietsunami.io ("Laman") dan / atau memuat turun / memasang Perisian ZombieTsunami ("Perisian"), anda bersetuju dengan syarat EULA ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma EULA ini, anda tidak boleh mengakses, memuat turun, memasang atau menggunakan Tapak dan Perisian.

Bahagian 1: Pengenalan

EULA ini adalah perjanjian undang-undang antara anda dan ZombieTsunami ("ZombieTsunami", "kami", "kami", atau "kami"). EULA ini mengawal penggunaan Tapak dan Perisian anda. Di samping itu, EULA ini juga digunakan untuk kemas kini, tambahan, tambahan dan perkhidmatan berasaskan Internet yang berkaitan dengan Perisian yang kami mungkin sediakan atau menyediakan kepada anda. Dasar Privasi kami menerangkan maklumat yang kami kumpulkan dan bagaimana kami menggunakan dan berkongsi maklumat tersebut. Ia boleh didapati dengan mengklik pada pautan yang terletak di bahagian bawah halaman ini.

Bahagian 2: Pengiklanan melalui Perisian

Apabila anda memasang Perisian, anda akan diberi akses percuma ke pustaka kami untuk menarik permainan premium yang tidak tersedia kecuali Perisian dipasang. Dengan memasang Perisian, iklan seperti video, teks, interstisial dan pop timbul akan disampaikan kepada anda melalui Perisian berdasarkan kandungan web yang anda lihat (iklan tersebut akan dirujuk sebagai "Iklan"). Kami menggunakan kandungan laman web dan URL yang anda lawati supaya kami dapat memaparkan iklan yang lebih relevan kepada anda. Sokongan dari Iklan adalah perlu supaya kami dapat menyediakan anda dengan kandungan perjudian premium percuma. Oleh itu, anda akan melihat tawaran tambahan & iklan paparan apabila menggunakan perkhidmatan ini. Iklan-iklan ini tidak dikaitkan dengan mana-mana laman web yang mendasari, dan maklumat lanjut tentang iklan ini tersedia dengan mengklik pautan "mengenai iklan ini" dalam bingkai paparan iklan atau seperti dinyatakan dalam EULA ini di bawah ini. Anda boleh menyahpasang atau melumpuhkan produk kami dengan mudah dari panel kawalan Add / Remove (jika anda memasang melalui lanjutan yang dimuat turun) atau dari dalam penyemak imbas anda.

Bahagian 3: Dasar Privasi

Sebagaimana dijelaskan dengan lebih terperinci, Dasar Privasi, tiada maklumat peribadi yang dikumpul oleh Perisian. Perisian ini boleh dikemas kini secara automatik secara berkala agar kami dapat menyelenggara teknologi kami dan menolak fungsi dan ciri baru yang sesuai. Kemas kini berkala ke Perisian ini mungkin termasuk kemas kini ke pangkalan data keselamatan kami; dan / atau penambahan, perubahan atau pengubahsuaian kepada Perisian, serta penambahan fungsi lain yang dapat meningkatkan perkaitan pengalaman iklan anda. Kami berhak untuk menambah, mengubah atau menghentikan mana-mana bahagian Tapak dan Perisian kami dengan apa-apa cara, semata-mata sebagai budi bicara kami. Tolong beritahu kami sebarang pertanyaan atau isu yang berkaitan dengan Tapak atau Perisian dengan menghubungi kami di customercontact@ZombieTsunami.com

Oleh kerana Dasar Privasi menerangkan dengan lebih terperinci, kami menggunakan kuki, suar web, dan teknologi penjejakan lain untuk mengumpulkan maklumat tertentu mengenai anda dan apabila anda menggunakan Perisian. Khususnya, kami mengumpulkan maklumat yang tidak dapat mengenal pasti peribadi, seperti alamat IP anda, jenis penyemak imbas, sistem operasi, tarikh dan waktu lawatan anda dan masa yang dihabiskan di laman web ini, dan / atau maklumat rujukan.

Seksyen 4: Geran Lesen

Tertakluk kepada terma EULA ini, ZombieTsunami memberi anda lesen yang boleh dibatalkan, tidak eksklusif, terhad, tanpa sublesen untuk menggunakan Laman ini dan memasang dan menggunakan satu salinan Perisian pada satu komputer. ZombieTsunami mengekalkan semua hak pemilikan Laman dan Perisian, termasuk semua tajuk, minat, dan hak harta intelek di dalamnya. Semua hak yang tidak diberikan secara jelas di sini dikhaskan oleh ZombieTsunami. Semua tajuk dan hak cipta dalam dan ke Laman dan Perisian (termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa kandungan, imej, grafik, video, audio, teks dan ciri-ciri lain yang dimasukkan dalam Tapak dan Perisian), dan sebarang salinan Tapak dan Perisian dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan peruntukan perjanjian antarabangsa, serta undang-undang harta intelek lain. Oleh itu, anda mesti merawat Laman dan Perisian seperti mana-mana bahan yang dilindungi hak cipta yang lain. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan secara nyata dalam EULA ini, anda tidak boleh menyalin Tapak dan Perisian atau mana-mana bahan yang disertakan di dalamnya. Kerana Tapak dan Perisian mengandungi maklumat proprietari ZombieTsunami’, anda bersetuju: (a) untuk memegang keyakinan yang ketat semua kod dan unsur-unsur teknikal lain Tapak dan Perisian, (b) tidak secara langsung atau tidak langsung menyalin, mengeluarkan semula, mengedarkan, mendedahkan, melaporkan, menerbitkan, kes yang akan didedahkan atau dipindahmilik apa-apa pada atau di Laman dan Perisian kepada mana-mana pihak ketiga, dan (c) tidak menggunakan Laman dan Perisian selain untuk tujuan peribadi dan bukan komersial anda sendiri .

Bahagian 5: Tanggungjawab

Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap aktiviti anda semasa menggunakan Tapak dan Perisian. Anda tidak boleh menggunakan Laman atau Perisian dengan cara apapun yang menyalahi undang-undang atau yang membahayakan kami atau mana-mana pihak lain.

Seksyen 6: Uninstallation

Perisian ini boleh di-uninstall dari Tambah / Buang Program atau Uninstall sebuah Program seksyen Panel Kawalan yang terletak di menu Start sistem operasi Windows anda. Anda kemudian akan melihat senarai program dan perisian yang dipasang pada komputer anda. Sila pilih ZombieTsunami dan kemudian klik pada Uninstall. Dari sini, sila ikut arahan pemasangan yang disediakan. Disarankan agar anda reboot komputer anda untuk menyelesaikan proses penyahpepijatan.

Di samping itu, jika anda memasang ZombieTsunami sebagai pelanjutan dalam penyemak imbas Chrome anda, sila mulakan dengan mengklik pada tiga baris baris mendatar di sudut kanan atas penyemak imbas Chrome anda dan pergi ke "Tetapan". Kemudian, dalam menu sebelah kiri atas, klik pada "Pelanjutan", dan dari senarai Pelanjutan, cari pelanjutan ZombieTsunami dan klik pada ikon trashcan di sebelah kanan "Diaktifkan". Terakhir, tutup penyemak imbas Chrome anda sepenuhnya dan buka semula. Pelanjutan itu harus dikeluarkan dari penyemak imbas Chrome anda.

Sekiranya anda menghadapi masalah untuk membuang Perisian, sila hubungi kami di customercontact@ZombieTsunami.com.

Bahagian 7: Kemas Kini Automatik

Tapak dan Perisian kami dikemas kini secara berkala. ZombieTsunami mengikut budi bicara mutlaknya mungkin atau tidak boleh mengemas kini Perisian pada komputer anda, tetapi tidak mempunyai kewajiban untuk memberi anda sebarang kemas kini. Kami berhak untuk menambah, mengubah atau menghentikan mana-mana bahagian Perisian kami dengan apa-apa cara, semata-mata mengikut budi bicara kami. Disebabkan sifat Internet yang pesat berkembang dan penambahbaikan berterusan ke Tapak dan Perisian kami, ZombieTsunami mempunyai hak untuk membuat perubahan kepada EULA ini. Sila semak laman ini secara berkala untuk perubahan. Mana-mana pengubahsuaian sedemikian merupakan pengganti EULA, dan oleh itu, meneruskan kami Tapak dan Perisian menunjukkan penerimaan anda terhadap EULA yang diubah suai itu. Jika anda tidak menerima mana-mana EULA pengganti anda, anda mesti menyahpasang Perisian dari komputer anda dan hentikan dan penggunaan Laman Anda. Kegagalan untuk menyahpasang Perisian atau penggunaan berterusan dari Laman ini merupakan penerimaan EULA yang diubahsuai.

Seksyen 8: Penamatan

Anda boleh menamatkan EULA ini pada bila-bila masa dengan menyahpasang Perisian dan menghentikan penggunaan Laman Anda. EULA ini ditamatkan secara automatik jika anda tidak mematuhi semua terma dan syarat EULA. ZombieTsunami juga boleh menamatkan EULA ini pada bila-bila masa untuk apa-apa sebab, tanpa notis kepada anda dan mengikut budi bicara mutlaknya. Sekiranya EULA ditamatkan atas sebab-sebab tertentu, hak anda untuk menggunakan Laman dan Perisian akan segera berhenti dan anda mesti menyahpasang Perisian dan menghentikan penggunaan Laman Anda.

Bahagian 9: Penafian

DENGAN EXTENT MAIXUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, ZombieTsunami MENERBITKAN SEMUA WARANTI DAN SYARAT-SYARAT SEBARANG JENIS, SAMPAI TERSIRAT ATAU TERSIRAT ATAU BERKANUN, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI TERSIRAT TERSIRAT, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, KUALITI, TUJUAN KOMPLETENESS, KETEPATAN DAN PELANGGAN DENGAN MENGENAI PERANGKAT LUNAK. LAMAN DAN PERISYTIHAN ADALAH DISEDIAKAN "SEBAGAI IS’ DAN" SEBAGAI TERSEDIA’. TIDAK ADA JAMINAN BAHAWA AKSES ANDA DENGAN ATAU PENGGUNAAN LAMAN DAN PERISYTIIAN ATAU SEBARANG BAHAGIAN DENGAN SEGALA AKHIRKAN KECUALI, TIDAK DITERBITKAN ATAU SECARA SELESAI SELESAI. WARANTI TERHAD INI MENYEDIAKAN HAK UNDANG-UNDANG KHUSUS. SELANJUTNYA, PENGGUNAAN LAMAN DAN PERISYTIHARAN ANDA SELESAI DENGAN RISIKO ANDA SENDIRI, TERMASUK TANPA HAD SEMUA RISIKO YANG DITINJAU DENGAN STIE DAN PERISIAN TIDAK BERHENTI SEPERTI YANG DIPERDAGANGKAN ATAU KEGAGALAN LAMAN DAN SOFTWARE YANG DILAKUKAN DARIPADA KEMALANGAN, PENYAKIT, MISAPPLIKASI ATAU VIRUS.

Bahagian 10: Syarat Tambahan

Anda tidak dibenarkan membuat sebarang perubahan atau meminta orang lain membuat perubahan pada Tapak dan Perisian, termasuk kejuruteraan terbalik atau mendomputasi Tapak dan Perisian, atau mengubahnya dengan cara atau pembongkaran Tapak dan Perisian. Sebarang pengubahsuaian ke Laman dan Perisian akan kekal sebagai harta eksklusif ZombieTsunami. ZombieTsunami boleh mengikut budi bicara mutlaknya dan untuk apa-apa sebab hentikan hak anda mengakses dan menggunakan Tapak dan Perisian. Tanpa menjejaskan apa-apa hak lain, kami berhak dengan segera untuk menamatkan EULA ini sekiranya anda melanggar mana-mana terma EULA ini, dan untuk menyiasat dan bekerjasama dengan pihak berkuasa undang-undang kami yang sesuai mengenai mana-mana aktif yang tidak sah atau tanpa izin yang melibatkan penggunaan Laman Anda dan Perisian atau EULA ini. Anda mestilah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun untuk memasuki EULA ini untuk pelesenan Tapak dan Perisian. Sebagai syarat menggunakan Laman dan Perisian kami, anda menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. ZombieTsunami tidak mempunyai kawalan ke atas tapak pihak ketiga yang mungkin anda akses, termasuk laman web yang dikaitkan dengan Laman kami dan melalui laman web yang diakses melalui Iklan. Oleh itu, ZombieTsunami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau fungsi mana-mana laman web lain, dan menangguhkan apa-apa liabiliti untuk mana-mana aspek mana-mana laman web yang anda akses melalui akses langsung atau akses melalui fungsi Laman atau Perisian kami. Terma dan dasar privasi yang berlaku di laman web tersebut akan mengawal penggunaan laman web sedemikian.

Seksyen 11: Resolusi melalui Timbangtara

Sebarang tuntutan dan / atau pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan EULA ini, Tapak dan Perisian dan / atau mana-mana perkhidmatan atau produk yang diperoleh di bawah atau yang berkaitan dengan EULA ini akan diselesaikan secara eksklusif melalui timbangtara yang mengikat. Timbangtara sedemikian hendaklah tertakluk kepada Akta Timbang Tara Persekutuan dan kaedah-kaedah Persatuan Timbang Tara Amerika yang akan mengawal timbang tara itu dan akan dijalankan sebelum penimbangtara tunggal di California. Tiada pihak menuntut akan menuntut tuntutan / pertikaian yang diselesaikan berdasarkan kelas dan dengan sewajarnya, tindakan kelas atau menyertai tuntutan masing-masing dalam timbang tara oleh atau terhadap pengguna lain atau mengimbangi apa-apa tuntutan sebagai ahli kelas atau dalam kapasiti persendirian. Kedua-dua pihak akan berkongsi kos timbangtara dan kami penimbang tara. Kecuali untuk kos penimbangtara, setiap pihak hendaklah menanggung kosnya sendiri (termasuk yuran peguam masing-masing). Sebarang kesedaran yang diberikan dalam timbang tara adalah muktamad dan mengikat, dan boleh dikuatkuasakan di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Sebagai tambahan kepada sebarang remedi lain yang ada, kami berhak untuk mendapatkan bantuan injunksi untuk melindungi hak harta intelektual kami di Laman dan Perisian kami.

Seksyen 12: Had Tanggungjawab dan Kecederaan Eksklusif

SELANJUTNYA MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG DILAKUKAN, DALAM TIDAK ADA AKHIR ATAU GAMES ZombieTsunami ATAU APA-APA AHLI, PEKERJA, PEKERJA, PENGARAH, KONSULTAN, AFFILIATES ATAU SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERTANGGUNGJAWAB YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS APA-APA YANG TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, TERSEBUT, SAMPAHAN, TERMASUK, TANPA PEMBATASAN, KERUGIAN UNTUK KERUGIAN TERHADAP KERUGIAN PERNIAGAAN, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN MAKLUMAT ATAU SEBARANG KERUGIAN SEPERTI KERUGIAN PECUNIARI YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU KELAKUAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN DAN PERANGKAAN ATAU PENYEDIAAN ATAU KEGAGALAN UNTUK MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN SOKONGAN, SEBELUM JIKA ZombieTsunami TELAH DINASIHATKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. SELAMAT DATANG, ZombieTsunami MESTILAH TIDAK LIABILITI UNTUK SEBARANG KEROSAKAN YANG DISEBABKAN DENGAN SEBARANG HARDWARE ATAU OLEH PERUBAHAN LAMAN KAMI DAN PERISIAN DENGAN APLIKASI DAN ATAU PERISIAN LAIN. DALAM KES DALAM KESELURUHAN, LIABILITI KAMI YANG TERKINI BAHAWA AHLI-AHLI KAMI, PEGAWAI, PEKERJA, PENGARAH, KONSULTAN, SYARIKAT-SYARIKAT, SYARIKAT-SYARIKAT, SYARIKAT-SYARIKAT-SYARIKAT-SYARIKAT-SYARIKAT-SYARIKAT-SYARIKAT-SYARIKAT-SYARIKAT TIDAK TERHAD KEPADA $1,000. SEPENUHNYA NEGARA DAN BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN LIABILITI, PEMBATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK BERLAKU KEPADA ANDA DALAM NEGERI SELURUH.

DALAM PENGECUALIAN LIABILITI YANG MUNGKIN MUNGKIN TERHADAP TINDAKAN TUJUAN TERTULIS ATAU ADALAH LAINNYA TIDAK DIPERLUKAN UNTUK TIDAK DIJALANKAN ATAU DIDAPATKAN, SAMA ADA DALAM SELANJUTNYA ATAU DIBATARNYA, UNTUK SEBARANG KETENTUAN, DARIPADA TANGGUNGJAWAB MAKSIMUM, TANGGUNGAN KUMULATIF ZombieTsunami DAN KAMI KAMI AHLI-AHLI, PEGAWAI, PEKERJA, PENGARAH, PERUNDINGAN, PERISIAN AFILIASI, TIDAK MENGGALAKKAN KEROSAKAN LANGSUNG ANDA, JIKA SEHINGGA DENGAN SATU DUNIA DOLAR ($100.00). PEMULIHAN KEROSAKAN TERSEBUT KEPADA TENTANG TERSEBUT TIDAK PERLU TIDAK ANDA DAN EKSKLUSIF.

HUKUMAN DALAM SEKSYEN INI AKAN DITERBITKAN UNTUK MEMERLUKAN SEMUA TUNTUTAN, TINDAKAN TINDAKAN DAN SEMUA TEORI HUKUMAN, TANPA TINDAKAN MENGENAI MEREKA KEROSAKAN DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN KONTRAK, PELANGGARAN WARANTI, KEKURANGAN ATAU KETERANGAN LAIN, ATAU SEBARANG KEPADA TUNTUTAN ATAU PENUGASAN TINDAKAN. BAGAIMANA DINYATAKAN, PENGECUALIAN KEROSAKAN YANG MENGURUSKAN UDNER BAHAGIAN INI ADALAH BEBERAPA REMEDI EKSKLUSIF ANDA SELURUHKAN JIKA JIKA TIDAK MENGGUNAKAN TUJUAN TERTUNDA YANG DITERBITKAN ATAU ADALAH LAINNYA DITERIMA UNTUK DISEDIAKAN ATAU DAPAT DAPAT DIKENAKAN.

Seksyen 13: Batasan Masa untuk Membawa Tuntutan

Anda dan ZombieTsunami bersetuju bahawa sebarang tuntutan atau sebab tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan EULA ini atau Tapak dan Perisian mesti dimulakan dalam tempoh satu (1) tahun selepas tuntutan atau sebab tindakan terakru. Jika tidak, tuntutan atau sebab tindakan tersebut dihalang secara kekal.

Seksyen 14: Pelbagai

Undang-undang Negeri California hendaklah mentadbir tafsiran dan pelaksanaan EULA ini, tanpa mengambil kira sebarang konflik peruntukan undang-undang. Bidang kuasa eksklusif untuk semua tuntutan atau punca tindakan berdasarkan EULA ini atau yang timbul daripada penggunaan Tapak atau Perisian itu adalah di Negeri California. EULA ini merupakan keseluruhan perjanjian di mana ZombieTsunami membolehkan anda menggunakan Laman dan Perisian. Sekiranya terdapat sebarang klausa atau peruntukan dalam EULA ini yang kini atau pada masa akan datang dianggap haram, tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah, hanya istilah tertentu yang dianggap tidak boleh dikuatkuasakan dan baki EULA akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Sebagai tambahan kepada apa-apa batasan lain yang mungkin dinyatakan di sini, ZombieTsunami tidak akan bertanggungjawab terhadap peristiwa-peristiwa yang berada di luar kawalan ZombieTsunami dan yang memberi kesan negatif kepada prestasi atau penggunaan Laman dan Perisian, seperti tindakan oleh pihak berkuasa kerajaan, bertindak Tuhan atau tindakan lain tidak ada dalam kawalan munasabah ZombieTsunami.

Muat turun Zombie Tsunami Sekarang!
Muat turun Zombie Tsunami Sekarang!
ms_MYBahasa Melayu
en_USEnglish zh_TW繁體中文 zh_CN简体中文 viTiếng Việt tr_TRTürkçe thไทย ru_RUРусский pt_PTPortuguês pl_PLPolski nl_NLNederlands ko_KR한국어 ja日本語 it_ITItaliano id_IDBahasa Indonesia fr_FRFrançais es_ESEspañol de_DEDeutsch cs_CZČeština arالعربية tlTagalog ta_INதமிழ் hi_INहिन्दी ms_MYBahasa Melayu